วิธีการสั่งซื้อ

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กดปุ่มสั่งซื้อ 

2. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล รีบติดต่อ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ

ขอบคุณค่ะ